REALIZACE > PŘIPRAVUJEME: RODINNÝ DŮM, ROZTOKY U JILEMNICE

Připravujeme: Rodinný dům, Roztoky u Jilemnice

Dům bude umístěn na okraji rozvolněné vesnické zástavby na slunném místě. Stavba je osazena do středně svažitého pozemku. Objekt bude přízemní s obytným podkrovím, půdorysně je poměrně členitý s většími krytými užitkovými plochami. Dům je svým vnějším vzhledem koncipován jako typická jednoduchá novodobá stavba pro bydlení.

Konstrukčně se jedná o nepohledový fošnový skelet s pohledovým trámovým stropem včetně dřevěného záklopu. Krov je vaznicový, nepohledový. Obklady fasád budou celé dřevovláknitou deskou celoplošně s tenkovrstvou omítkou. Dřevěné budou pouze veškeré vnější trámové prvky a podhledy přesahů střech. Tepelně technický standard je energeticky úsporný, zdroj tepla bude zplynovací kotel na dřevo s akumulačními nádržemi a centrálním rozvodem.

V domě se v přízemí bude nacházet hlavní společný obytný prostor, orientovaný k otevřené částečně kryté terase, dále pracovna, šatna, prádelna, kotelna a samostatně přístupná garáž. Pod společnou střechou se budou nacházet i kryté užitkové plochy jak pro skladování dřeva, tak pro parkovací stání. V podkroví budou situovány ložnice, koupelna, wc, šatny a technická místnost pro vytápění, resp. přípravu teplé vody.

Podlažnost přízemí, podkroví Obsazenost 1 bytová jednotka, 4 osoby Obytné místnosti 5+kk Užitná plocha 191 m2 Zastavěná plocha 134 m2 Obestavěný prostor 675 m3 Zastřešení sedlová dvouúrovňová střecha, sklon 35°, 10° (vykýře) Výška objektu 7,5 m

Grafické řešení

Jít zpět