REALIZACE > RODINNÝ DŮM, ROUDNICE V KRKONOŠÍCH

Rodinný dům, Roudnice v Krkonoších

Dům je umístěn na horské planině s krásným panoramatickým výhledem na hřebeny Krkonoš. Je situován na mírně svažitém pozemku v návaznosti na stávající zástavbu. Objekt je přízemní s obytným podkrovím. Dům je svým vnějším vzhledem koncipován jako tradiční roubená horská chalupa.

Konstrukčně se jedná o nepohledový fošnový skelet s pohledovým trámovým stropem včetně dřevěného záklopu. Krov je vaznicový, nepohledový. Obklady fasád jsou kombinované, zčásti dřevěné, zčásti s omítkou. Obklady štítů jsou ze širokých prken s krycím laťováním, klasického krkonošského členění. Okolo výplní otvorů jsou provedeny dekorativní obložky. Z důvodu tepelně technického standardu je obvyklý způsob trámového roubení nahrazen obkladem z masivních fošen.

V domě se v přízemí nachází hlavní obytný prostor s tradiční kachlovou pecí, wc, pracovna, sauna a šatna. V podkroví jsou situovány ložnice, atelier a herna dětí.

Na stavbu bude ještě v budoucnu navazovat provozní objekt pro technické zázemí a kryté parkovací stání.

Podlažnost 1 bytová jednotka Obytné místnosti 6+kk Užitná plocha 162 m2 Zastavěná plocha 106 m2 Obestavěný prostor 649 m3 Zastřešení sedlová střecha, sklon 45° Výška objektu 8,0 m

Grafické řešení

Průběh realizace

Jít zpět