REALIZACE > PŘIPRAVUJEME: RODINNÝ DŮM, HRADEC KRÁLOVÉ

Připravujeme: Rodinný dům, Hradec Králové

Navrhovaný dům se bude nacházet v centru Hradce Králové v lokalitě s roztroušenou stávající zástavbou rodinných a bytových domů. Při návrhu domu byl kladen důraz na nízkoenergetické řešení a použití v převážné míře přírodních materiálů. Dům je přízemní, bezbariérový. Jednoduchá hmota domu je složena ze dvou do sebe zasunutých kvádrů a svým tvarem se přizpůsobuje podélné parcele. Toto řešení umožňuje proslunění domu skrze dlouhou jižní fasádu a zároveň odstiňuje část zahrady od hluku z městského okruhu. Přesah střechy domu vytváří na jedné straně praktické kryté parkovací stání se zápražím, na druhé straně domu krytou terasu propojující hlavní obytný prostor se zahradou.

Dům bude konstrukčně řešen jako nepohledový fošnový skelet s přídavným roštem pro větší tloušťku zateplení. Strop bude trámový pohledový s dřevěným záklopem, v užitkových prostorách se sníženým podhledem. Střecha domu bude plochá dvouplášťová s extenzivním ozeleněním. V exteriéru domu budou zčásti použity ocelové nosné sloupky, žárově zinkované, veškeré ostatní nosné prvky budou dřevěné. Založení domu bude atypické, a to na tepelně izolačním polštáři z pěnového skla s roznášecí železobetonovou deskou. Fasáda domu bude opláštěna zčásti modřínovým vodorovným obkladem, zčásti velkoformátovými vláknocementovými deskami. Veškeré venkovní dřevo bude ošetřeno UV ochrannou olejovou lazurou. Střešní atiky budou oplechovány titanzinkovým plechem. Výplně otvorů budou dřevohliníkové, zasklení izolačním trojsklem. Na jižní a východní fasádě budou okna doplněna předokenními posuvnými okenicemi. Sokl bude opatřen minerální strukturovanou omítkou.

V domě se bude nacházet vstupní zádveří, společný obytný prostor, technická místnost, wc a ložnice se samostatnými koupelnami. Vně domu se bude nacházet uzavřený skladovací prostor, kryté parkovací stání a terasa.

Návrh domu respektuje základní požadavky pro energeticky efektivní dispozice pasivních domů. Vytápění bude teplovodní centrální s podlahovými topnými plochami a otopnými žebříky. Větrání bude mechanické s rekuperací tepla, což výrazně sníží tepelné ztráty větráním a zároveň zaručí dostatečnou výměnu vzduchu ve všech místnostech včetně odvodu vlhkosti ve vlhkých prostorách. Zdrojem energie pro vytápění i ohřev teplé vody bude integrovaný zásobník tepla. Zdroje tepla budou solární termické panely, krbová teplovodní vložka a jako záloha elektrické topné tyče přímo v IZT.

Podlažnost přízemí Obsazenost 1 bytová jednotka Obytné místnosti 4+kk Užitná plocha 131 m2 Zastavěná plocha 253 m2 Obestavěný prostor 859 m3 Zastřešení plochá střecha sklon Výška objektu 3,9 m

Grafické řešení

Vizualizace

Jít zpět