REALIZACE > RODINNÝ DŮM, HORNÍ MARŠOV

Rodinný dům, Horní Maršov

Dům je umístěn v malebné horské krajině v údolí Albeřického potoka v ochranné zóně národního parku KRNAP. Stavba se nachází přímo u komunikace na místě původní staré stodoly. Respektuje ráz horské architektury okolních staveb, svojí velikostí a proporcemi nijak nevybočuje z davu. Dům byl dokončen v hrubé fázi, čisté obklady fasád si zajišťuje stavebník svépomocí. Koncepčně je dům pojat jako dvě nezávislé bytové jednotky. Technické zázemí je minimální.

Podlažnost přízemí, podkroví Obytné místnosti 2kk, 3kk Užitná plocha 74,2 m2 / 90,0 m2 Zastavěná plocha 95,1 m2 Obestavěný prostor 545,9 m3 Zastřešení šikmá sedlová střecha, sklon 45°, křížové vikýře Výška objektu 7,6 m

Grafické řešení

Průběh realizace

Jít zpět