REALIZACE > RODINNÝ DŮM, HORNÍ LÁNOV

Rodinný dům, Horní Lánov

Dům je umístěn v údolní partii horské obce, která se nachází v ochranné zóně národního parku KRNAP. Dům je navržen jako jedna bytová jednotka s obytným bezbariérovým přízemím pro starší manželský pár. Obytný prostor rozšiřuje krytá venkovní terasa, která navazuje z jižní strany objektu. Podkroví bude sloužit jako prostor pro příležitostné návštěvy. Je zde umístěn i atelier paní domu. Fasády objektu jsou řešeny celoplošně hladkou omítkou, pouze s barevným rozlišením. Stavba je hmotově jednoduchá, obdélníkový půdorys s výkusem pro terasu. Sedlová střecha je protnuta jedním střešním vikýřem, který prosvětluje atelier v podkroví. Garáž, parkovací stání nebo další příslušenství projekt zatím neřeší.

Podlažnost přízemí, podkroví Obsazenost 1 bytová jednotka s doplňkovým obytným prostorem v podkroví Obytné místnosti 6+kk Užitná plocha 200 m2 Zastavěná plocha 121 m2 Obestavěný prostor 643 m3 Zastřešení šikmá sedlová střecha s vykýřem, sklon 35° Výška objektu 7,4 m

Grafické řešení

Průběh realizace

Jít zpět