REALIZACE > REKREAČNÍ CHALUPA, DOLNÍ ŠTĚPANICE

Rekreační chalupa, Dolní Štěpanice

Dům, který bude využit k individuální rekreaci je situován na samotě mimo obec v prostoru lesa a u přilehlé komunikace s výhledem na údolí. Stavba se nachází na půdorysu původního zděného hospodářského stavení a přibližně ctí velikostí původní objem stavby. Stávající stavba byla ve velmi špatném technickém stavu, a proto se stavebník rozhodl pro kompletní rekonstrukci se zachováním kamenného sklepa vyraženého do skály nad objektem. Náročnou přípravou byla stabilizace přilehlého velmi strmého svahu a realizace kamenné opěrné stěny. Ve stavbě jsou vyzděny i jádrové ztužující stěny z pohledového kamene. V hlavním obytném prostoru bude tradiční kachlová pec se sporákem. Veškeré obklady fasád budou z přírodních a v místě tradičních materiálů respektujících tradiční architekturu roubených staveb. Trámové roubení v části stavby bude nahrazeno masivním fošnovým obkladem v kombinaci s fošnovým skeletem, a to z důvodů tepelně technického standardu.

Podlažnost přízemí, podkroví Obytné místnosti 7+kk Užitná plocha 182 m2 Zastavěná plocha 94 m2 Obestavěný prostor 791 m3 Zastřešení šikmá sedlová střecha, sklon 45° Výška objektu 7,9 m

Grafické řešení

Průběh realizace

Jít zpět