NABÍDKA > VYSVĚTLIVKA 1

CO NABÍZÍME

Lehký dřevěný skelet

Vznik lehkého dřevěného skeletu se datuje v polovině 19. Století ve Spojených státech. Nahrazoval pracné tesařské spoje hřebíkovými a těžké dřevěné trámy lehkými fošnovými profily a výrazně tak snižoval pracnost stavby. Údajně ho vynalezl americký tesař A. Taylor, který jej v roce 1833 použil při stavbě kostelíka pany Marie v Chicagu. Výstavba lehkého dřevěného skeletu není závislá na modulových rozměrech. Jsou používány jen dva až tři základní profily řeziva, ze kterých je sestavena celá nosná kostra domu. Prvky lehkého dřevěného skeletu mohou být vyrobeny předem v továrně a následně smontovány přímo na stavbě. Je snadné definovat vlastnosti konstrukcí. Stejný systém vytvoří konstrukci nezateplené garáže i supermoderního nízkoenergetického domu.

Tento systém je v současné stavební praxi v oblasti dřevěného stavění používán nejčastěji, kde jeho nejvíce rozšířenou modifikací je soustava nazývaná “Platform Frame System”.

Zajištění potřebné stability je ve většině případů řešeno vnitřními ztužujícími stěnami z betonu, kamene, cihel apod., které zároveň plní akustickou a tepelně akumulační funkci.

Zajímavá je i možnost použití dřevo betonových spřažených stropů, které podstatně zlepšují tuhost celé konstrukce a mají rovněž příznivý vliv na akustické vlastnosti a prostorovou tuhost.

Těžký dřevěný skelet

Tento systém má dlouholetou historii v původní formě např. hrázděných staveb. Novodobý systém je čistě účelový, konstrukce těžkého dřevěného skeletu je vyrobena z masivních lepených hranolů. K jejich spojování se používají buď klasické tesařské styčníky, nebo styčníky z ocelových prvků. Tento systém se vyznačuje svojí architektonickou výjimečností, jelikož nosná konstrukce může být pohledová v interiéru příp. exteriéru stavby. Je to systém, který má řadu výhod, ale není příliš rozšířený, zejména z důvodu vyšší pracnosti a nárokům na detail.

Jít zpět