NABÍDKA > PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

CO NABÍZÍME

Projekční a inženýrská činnost

Můžeme Vám nabídnout projekty v těchto fázích:

  • příprava zakázky
  • návrh stavby (studie)
  • vypracování dokumentace pro územní řízení, stavební povolení
  • vypracování dokumentace pro provedení dřevěné části stavby včetně statického posouzení
  • vizualizace

Dále Vám můžeme nabídnout služby v inženýrské činnosti:

  • obstarání vstupních podkladů (zabezpečení průzkumných a geodetických prací)
  • projednání zadání stavby s příslušnými orgány státní správy za účelem vydání územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení
  • technický dozor při realizaci stavby
  • konzultační a poradenská činnost v oblasti dřevěného stavění

Jít zpět