NABÍDKA > PROČ DŘEVO PRO BYDLENÍ

CO NABÍZÍME

Proč dřevo pro bydlení

V důsledku trvale udržitelného rozvoje a šetrnějšího přístupu k naší planetě se v dnešní době dřevu jako stavebnímu materiálu otevírají zcela nové perspektivy.

Jedná se o nejvýznamnější obnovitelný materiál v přírodě, který má z hlediska využívání dlouholetou historii. Při jeho zpracování nevzniká žádný odpad (uzavřený cyklus produkce CO2). Je šetrné i z hlediska produkce emisí svázaných s výrobou a manipulací při realizaci, případně likvidaci stavby (šedá energie). Z tohoto pohledu je dřevo stavební materiál pro 21. století.

Jeho pozitivními vlastnostmi jsou především dobré účinky na vnitřní klima, příjemná vůně, přirozené regulování vnitřní vlhkosti, zvýšení pocitu tepla a univerzální stavebně fyzikální vlastnosti, které se dají navíc kombinovat i s jinými materiály pro dosažení optimálních požadovaných vlastností.

Vliv na psychiku člověka je pozitivní a nesporný, důvodem je i to, že dřevo stejně tak jako člověk, je biologického původu. Dřevo, jako jediný stavební materiál, uvolňuje záporné ionty, což přispívá ke zdravému mikroklimatu v prostorách budov pro bydlení. Použitím tohoto materiálu tak respektujete jednu z hlavních zásad zdravého bydlení. Tuto oblast řeší obory jako např. stavební biologie, Feng Shui, apod.

Existují samozřejmě i omezení při praktickém užití dřeva a vhodnost aplikace je předurčena pouze určitým stavebním oblastem. O použití dřeva však stále přetrvává mnoho mýtů a předsudků. Snažme se tedy přispět a hledat nové, ale i dávno zapomenuté cesty k využití dřeva v konstrukci i detailu a neopomíjejme tento cenný stavební materiál.

Dřevo nepotřebuje reklamu…

„…je dárcem tepla ve tvém krbu za chladných nocí v zimě a přívětivého chládku v žáru letního slunce, dalo trámoví tvému obydlí a desku tvému stolu. Je z něj lože, do kterého uléháš, i kleč tvého rádla. Dalo topůrko do tvé sekery a branku do tvého plotu. Je z něj kolébka i rakev tvá. Je tím, čím pro blahobyt je chléb a pro krásu kvítko. Člověče, slyš tedy: važ si dřeva a měj k němu úctu!“

Jít zpět